پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای انتصاب یک گیلانی به ریاست سازمان
پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای انتصاب یک گیلانی به ریاست سازمان
رشت_سرتوک_شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور کاندیداهای پیشنهادی خود را برای دریافت حکم ریاست سازمان به رئیس‌ جمهور معرفی کرد.

شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور فرشید بخشی نژاد از استان گیلان، نظام‌الدین خوارزمی از استان فارس و حسن هاشمی از استان خراسان رضوی را به عنوان کاندیداهای پیشنهادی برای دریافت حکم ریاست سازمان به رئیس‌ جمهور انتخاب کرده است.

در انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که برای معرفی ۳ نفر کاندیدای ریاست برگزار شد. نظام‌الدین خوارزمی از استان فارس ، حسن هاشمی از خراسان رضوی و فرشید بخشی‌نژاد از گیلان برای انتخاب و دریافت حکم ریاست سازمان و شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ایی کشور انتخاب شدند که طبق قانون، رئیس‌‌جمهور از میان این سه گزینه، یک نفر را انتخاب و در آینده نزدیک حکم ریاست را صادر خواهد کرد.

گفتنی است این برای اولین بار در سطح کشور است که شاهد تنوع کاندیداها از استان‌های مختلف در صنف چند هزار نفری برای ریاست سازمان هستیم.