پیشگیری ونه گفتن به اعتیاد با فرهنگ سازی تحقق می یابد
پیشگیری ونه گفتن به اعتیاد با فرهنگ سازی تحقق می یابد
رشت_سرتوک_ حسین ابراهیمیان گفت:پیشگیری وفرهنگ سازی برای نه گفتن به مواد مخدر با استفاده از ظرفیت رسانه ای تحقق خواهد یافت.

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی گیلان در راستای ایجاد کارزار رسانه ای در حاشیه جلسه هم اندیشی بین رسانه ها و سازمان های عضو کمیته فرهنگی در امر پیشگیری مواد مخدر در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خط گیلان افزود: اعتیاد به موادمخدر یک مشکل اساسی منحصر به یک کشور،یک استان ویک شهر نبست بلکه این معضل همه را درجهان درگیر کرده است

حسین ابراهیمیان اضافه کرد: پیشگیری وفرهنگ سازی برای کاهش اعتیاد به مواد مخدر نقش حیاتی دارد و برای تحقق این مهم یک سازمان ،نهاد ،ارگان ودستگاه اجرایی به تنهایی قادر به انجام کار نخواهد بود بلکه به عنوان یک وظیفه همگانی همه سازمانهای فرهنگی و اجتماعی باید پیشقدم شوند وعلاوه برآن سمن هابه عنوان سازمانهای مردم نهاد نقش مهمی دارند و می توانند با هماهنگی وبه صورت یکپارچه در امر پیشگیری و چرخه فرهنگ سازی همراهی کنند

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اهمیت راه اندازی کارزار رسانه ای گفت: ظرفیت رسانه ای بسیار مطلوبی در گیلان وجود دارد بطوریکه صداوسیما ، ۱۸۰ نشریات مکتوب و ۲۰۰پایگاههای خبری تحلیلی درگیلان وخبر گزاری همکاریهای بسیارخوبی دارند بطوریکه پیشتر استفاده در کمربند ایمنی را ترویج دادند و ازآعاز شیوع ویروس کرونا تاکنون همراهی قابل تقدیر ی دارند

ابراهیمیان با تاکید برامر فرهنگ سازی گفت: برای پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی فرهنگ‌سازی یک اصل اجتناب ناپذیر است و باید از مهدهای کودک و مدارس، دانشگاه‌ها و سایر بخش‌های آموزشی و اجتماعی این حرکت آغاز شود و به صورت بسیج همگانی همه در این مهم مشارکت نمایند تاضمن آموزش مهارتهای لازم به ویژه مهارت نه گفتن بین نسل جوان ترویج یابد

وی افزود :برای تحقق این مهم هنر و هنرمندان نقش بسیار مهمی دارند چون هر کاری که ظرافت فرهنگی و هنری خاص واز دقت وصراحت خاص برخوردار باشد وعلاوه برآن کوتاه وگویا باشد اثر گذارتر ومانا وماندگار خواهد بود

وی در پایان یادآور شد: پیشگیری از آسیب های اجتماعی ترویج فرهنگ دوری ازاعتیاد یک مسئولیت همگانی است، هرگونه کوتاهی برای همه ما عواقب دارد لذا جا دارد همه دستگاه های ذیربط از ظرفیت رسانه‌ای استان گیلان با ۱۸۰نشریه مکتوب و بیش از ۲۰۰ پایگاه خبری و اطلاع رسانی و خبرگزاری ، استفاده نمایند تا با نهادینه شدن نه به اعتیاد پیشگیری تداوم یابد.