کاهش مصرف انرژی در زمستان ضروری است
کاهش مصرف انرژی در زمستان ضروری است
رشت_سرتوک_محمد اسماعیل هنرمند گفت:مدیریت مصرف در فصول زمستان و تابستان متفاوت است زیرا در تابستان به دنبال کاهش پیک بودیم، ولی در زمستان به دنبال کاهش مصرف انرژی در دوره 24 ساعته هستیم .

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در جلسه مدیریت بار زمستان ۱۳۹۹ افزود: در مدیریت بار زمستان باید ساعاتی از شبانه روز اعمال شود که کمترین مشکل را برای مشترکین فراهم کند، از این رو مدیریت مقدار کاهش انرژی تکلیف شده از سوی توانیر امری ضروری است.

هنرمند اضافه کرد: ضروری است اکیپ هایی برای ممیزی و کمک به صرفه جویی مصرف انرژی در ادارات با همکاری و همراهی کارشناسان اداره گاز گسیل شوند.

در ادامه این چلسه مهندس بیدی معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت گفت: پیرو پیگیریهای شرکت توانیر مبنی بر مدیریت بار در فصل زمستان، با توجه به کمبود سوخت گاز جهت نیروگاه ها و معضلات زیست محیطی سوخت مایع، تاکنون برنامه های مدیریت مصرف شرکت توزیع برق گیلان بر روی چند برنامه از جمله کاهش ۵۰% روشنایی معابر، مدیریت بار صنایع، خاموشی های اضطراری متمرکز بود.

در این جلسه مقرر شد، متولیان تعدیل بار زمستان در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، اقدامات خود را جمع بندی و بصورت هفتگی به شرکت توانیر اعلام شود.