کشف بیش از ۲هزار دست پوشاک قاچاق در رشت  
پایگاه خبری سرتوک