گیلان یک استان کشاورزی است اما وزیر نیرو تاکنون به گیلان سفر نکرده است
پایگاه خبری سرتوک