‌مدیر عامل بر ق منطقه ای گیلان : پست های فشار قوی چمخاله و لاهیجان(۱) وارد مدار شدند.
‌مدیر عامل بر ق منطقه ای گیلان : پست های فشار قوی چمخاله و لاهیجان(۱) وارد مدار شدند.
‌مدیر عامل بر ق منطقه ای گیلان : پست های فشار قوی چمخاله و لاهیجان(۱) وارد مدار شدند.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش دفتر روابط عمومی برق منطقه ای گیلان ،مهندس بلبل آبادی ضمن عذر خواهی مجدد ازساکنین محترم استان گیلان گفت: پست های فشار قوی چمخاله و لاهیجان(۱) وارد مدار و برقدار شدند.
وی اضافه کرد: پس از شناسایی و رفع عیب ، خط ۶۳ کیلولت سیاهکلده- آستانه برق گیلان نیز برقدار و وارد مدار شد.
ایشان گفتند: تمام سعی و تلاش خود را می نماییم تاانشاالله در اسرع وقت پست ها و خطوط بی برق دیگر نیز وارد مدار و برقدار شوند.