شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 8 May , 2021
آبفار گیلان،سرتوک
ارتقاء کمیّت و کیفیت آب شرب مشترکان روستایی شهرستان رشت ۱۲ تیر ۱۳۹۸

ارتقاء کمیّت و کیفیت آب شرب مشترکان روستایی شهرستان رشت

وضعیت آب آشامیدنی 2 هزار و 250 مشترک روستایی شهرستان رشت ارتقاء یافت.

روستاییان گیلان با کمترین میزان صرفه جویی، تابستان امسال را به دور از تنش آبی پشت سر بگذارند ۱۰ تیر ۱۳۹۸

روستاییان گیلان با کمترین میزان صرفه جویی، تابستان امسال را به دور از تنش آبی پشت سر بگذارند

روستاییان گیلان با کمترین میزان صرفه جویی، تابستان امسال را به دور از تنش آبی پشت سر بگذارند