شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 8 May , 2021
شرکت برق منطقه ای گیلان،سرتوک
برابر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران: برق منطقه ای گیلان در شاخص عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی رتبه دوم را کسب کرد. ۲۹ تیر ۱۳۹۸

برابر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران: برق منطقه ای گیلان در شاخص عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی رتبه دوم را کسب کرد.

برابر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران: برق منطقه ای گیلان در شاخص عملكرد صحیح سیستم های حفاظتی رتبه دوم را كسب كرد.

رئیس اداره کنترل شبکه برق منطقه ای گیلان خبر داد: همکاری ۹۰ مگاواتی صنایع گیلان در پیک بار امسال ۲۲ تیر ۱۳۹۸

رئیس اداره کنترل شبکه برق منطقه ای گیلان خبر داد: همکاری ۹۰ مگاواتی صنایع گیلان در پیک بار امسال

رئیس اداره کنترل شبکه شركت برق منطقه اي گيلان از همکاری 90 مگاواتی صنایع گیلان در پیک بار امسال خبر داد.