آماده همکاری در احصاء و رفع قوانین و مقررات مزاحم تولید و صادرات هستیم/ وجود صادرکنندگان ملی بیانگر ظرفیت های استان در عرصه بین المللی است  
پایگاه خبری سرتوک