آمادگی ارائه تسهیلات به ۱۲۰۰ نفر مددجوی زائر پیاده روی اربعین حسینی(ع)
پایگاه خبری سرتوک