از پوستر نمایش «یک عاشقانه آرام» رونمایی شد
پایگاه خبری سرتوک