استان گیلان و شهر رشت  در دامان خود مردان و زنانی را پرورش داده که مایه افتخار  هستند 
پایگاه خبری سرتوک