استفاده از تمامی ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی به منظور سهولت در حمل و نقل دانش آموزان/ بودجه شورای ششم رشت انحراف ندارد 
پایگاه خبری سرتوک