استقرار سومین دستگاه اکسیژن‌ساز در بیمارستان سقز
پایگاه خبری سرتوک