اشتغال زایی ۳۷ درصدی در حوزه صنعت و معدن/عارضه یابی و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در صدر امور روسای صمت باشد
پایگاه خبری سرتوک