بازدید دکتر عین اللهی از موکب امام جواد(ع) در مسیر پیاده روی زائران رضوی 
پایگاه خبری سرتوک