برای حمایت از دانش آموزان فلسطینی دیوارنگاری، در محدوده شهرداری منطقه یک رشت اجرایی شد
پایگاه خبری سرتوک