برق دار شدن تمامی مشترکین آسیب دیده از وقوع سیل و طغیان رودخانه ها
پایگاه خبری سرتوک