برپایی بیمارستان صحرایی در منطقه کم‌برخوردار کیشون‌بن تالش
پایگاه خبری سرتوک