برگزاری آئین تجلیل از خبرنگاران/ تشکیل کمیسیون تخصصی شهرسازی 
پایگاه خبری سرتوک