برگزاری آئین تجلیل از خبرنگاران همزمان با روز خبرنگار 
پایگاه خبری سرتوک