برگزاری اجلاس سراسری مدیران روابط عمومی سازمان اورژانس کشور در اراک 
پایگاه خبری سرتوک