برگزاری دوره‌های آموزشی “قوانین کار و تامین اجتماعی” و “طبقه‌بندی مشاغل” توسط گروه دانش بنیان کاشف در گیلان  
پایگاه خبری سرتوک