برگزاری نخستین آئین تجلیل از واحدهای شهر صنعتی رشت با رویکرد فناورانه
پایگاه خبری سرتوک