بی توجهی ۱۲ ساله به قرار داد پروژه رینگ ۹۰ متری رشت / پروژه رینگ ۹۰ و خیابان ۱۳۶ متری مجوزهای لازم را در سال ۸۹ کسب کرد
پایگاه خبری سرتوک