تأکید شهردار بر لزوم نوآوری و خلاقیت در طراحی و جانمایی المان‌ها و تشکیل کارگروهی با حضور ارگان‌های مختلف جهت سیاه پوش نمودن سطح شهر در ایام محرم و صفر  
پایگاه خبری سرتوک