تفاهم اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شمال کشور
پایگاه خبری سرتوک