تقدیر رئیس شورای اسلامی و شهردار رشت از خبرنگاران صدا و سیمای مرکز گیلان 
پایگاه خبری سرتوک