ثبت اولین مرگ ناشی از اُمیکرون در استرالیا
پایگاه خبری سرتوک