حضور اورژانس گیلان در مدارس به منظور آموزش به دانش‌آموزان
پایگاه خبری سرتوک