در دولت سیزدهم ۴۳۶واحد صنعتی گیلان پروانه بهره‌برداری گرفتند
پایگاه خبری سرتوک