رایزنی شهردار در پایتخت به منظور حل و فصل جذب اعتبارات کارخانه زباله سوز رشت  
پایگاه خبری سرتوک