رسالت پارک علم و فناوری؛ ایجاد ارتباط بین علم و صنعت است
پایگاه خبری سرتوک