سارقان سیم برق در دام پلیس آگاهی/ کشف ۶۰۰ کیلو سیم برق سرقتی
پایگاه خبری سرتوک