سرقت تأسیسات مخابراتی یکی از مهمترین دغدغه های مشترکین و شرکت مخابرات /خدمت رسانی بی منت در اولویت است
پایگاه خبری سرتوک