سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت معارفه شد
پایگاه خبری سرتوک