سقوط تاب زنجیری در شهربازی ناژوان اصفهان و مصدوم شدن ۹ نفر
پایگاه خبری سرتوک