شرکت مخابرات۰ ۲۰۰ بسته لوازم التحریر در کشور توزیع کرد 
پایگاه خبری سرتوک