غربالگری پرفشاری خون و دیابت بیش از ۴۴.۵ میلیون نفر در «پویش ملی سلامت»
پایگاه خبری سرتوک