کاهش قریب به ۳.۹ مگاوات مصرف برق با اجرای طرح تعدیل موقت روشنایی معابر استان
پایگاه خبری سرتوک