مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز آسیب جبران ناپذیری به صنعت برق و مردم وارد می کند
پایگاه خبری سرتوک