منطقه آزاد انزلی دارای ظرفیت های متنوعی برای توسعه همکاری دو کشور است
پایگاه خبری سرتوک