میانگین ۵۰ درصدی مشارکت جمعیت کلانشهرهای کشور در «پویش ملی سلامت» 
پایگاه خبری سرتوک