نجات جان بیماران نیازمند اهدا عضو با انجام ۳ انتقال هوایی در سه روزمتوالی/ انتقال هوایی اهداکننده مرگ مغزی از ایرانشهر برای نخستین بار
پایگاه خبری سرتوک