نجات جان سه بیمار با اهدای عضو یک جوان مرگ مغزی در گیلان 
پایگاه خبری سرتوک