نشست هم‌اندیشی تهیه شیوه‌نامه آموزش همگانی در مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان
پایگاه خبری سرتوک