همه مسئولان باید در انجام پروژه های عمرانی استان هم افزا و هماهنگ اقدام کنند
پایگاه خبری سرتوک