هیجده ماه از عمر رشت تلف شد/ باید صدایمان را برای منافع مردم بالا ببریم 
پایگاه خبری سرتوک