کلیه صنوف به جز فروشگاه‌های مواد غذایی تعطیل شدند
پایگاه خبری سرتوک