گیلان دومین استان کم آب کشور است
پایگاه خبری سرتوک